числительные

Числительные в шведских устойчивых выражениях

1 för första gången – впервые, в первый раз för det första, för det andra – во-первых, во-вторых å ena sidan, å andra sidan – с одной стороны, с другой стороны en för alla och alla för en – один за всех и все за одного ett, två, tre så var det hela färdigt – [...]