Выделительный оборот «Det är/var … som …»

Переведите следующие фразы (ответы оставляйте в комментариях):

*Все предложения взяты с просторов шведского интернета.

 

  1. Det är jag som måste jobba ännu hårdare för att nå mina mål.
  2. I september 2009 föddes Della och det är henne som den här bloggen bygger på.
  3. Maria Isabella var intresserad av kultur, och det var hon som öppnade ett museum, som senare skulle bli det berömda Pradomuseet.
  4. Det är han jag talat om.
Share this post for your friends:
Friend me:

Ваш отзыв

Ваш отзыв